• နဖူးစည်း ၁
 • page_banner ၂

Niobium ဝိုင်ယာ

 • Niobium ဝိုင်ယာ

  Niobium ဝိုင်ယာ

  R04200 -Type 1၊ ဓာတ်ပေါင်းဖိုအဆင့်တွင် ပေါင်းစပ်ထားသော နီအိုဘီယမ်၊

  R04210 -Type 2၊ လုပ်ငန်းသုံးအဆင့်တွင် ပေါင်းစပ်ထားသော နီအိုဘီယမ်၊

  R04251 -Type 3၊ ဓာတ်ပေါင်းဖိုအဆင့် နီအိုဘီယမ်အလွိုင်း 1% ဇာကိုနီယမ်၊

  R04261 -Type 4၊ လုပ်ငန်းသုံးအဆင့် niobium အလွိုင်း 1% zirconium ပါဝင်သော၊

//